ГРА: «Вибери колір».

Мета: розвиток навичок аудіювання назв кольорів.

Кожен гравець має перед собою кольорові олівці чи фломастери (або ж 10 різнокольорових карток-кружечків). Ведучий називає колір, а гравці піднімають олівець(фломастер або картку) відповідного кольору. Щоб було цікавіше, можна поділити гравців на дві команди. Коли хтось із гравців помилився – його команда отримує штрафний фант. Перемагає та команда, в якої буде менше штрафних фантів. Гру можна проводити і у формі конкурсу капітанів команд.

Варіант цієї гри можна використовувати з метою розвитку лексики при вивченні даної теми:

Учитель показує кольоровий олівець (або картку), а учні називають цей колір англійською мовою.

zrazok1

 

 

ГРА: «Допоможи знайти річ»

 

Мета: закріпити у мовленні використання прийменників at, in, under, on.

 

Учитель ховає якусь річ та питає: “Where is…..(a pencil)?” Завдання учнів – знайти очима, або рухаючись по класу, цю річ і відповісти: «It is at the window (….on the stand)».

 

 

ГРА «Назва слова на цю літеру».

 

Мета: активізувати в пам’яті учнів знайомі їм слова,повторити літери алфавіту

 

Гра проводиться з м’ячем.

 

Учитель називає літеру англійського алфавіту та кидає м’яча якомусь учневі. Піймавши м’яча, учень має назвати будь-яке слово на певну тему.

 

Цю гру бажано проводити по командах. Яка команда назвала більше слів, та й перемогла.

 

ГРА « Ноw old are you?»

 

Мета: розвиток лексики по темі «Цифри» та мовлення учнів

 

Гра проводиться по парах.

 

Учитель роздає учням по одній картці з будь-якою цифрою від 1 до 10. Учитель починає гру, питаючи у одного з учнів: «Ноw old are you?». Учень повинен відповісти: “I am 6”, бо в нього на картці написано «6» Потім учні ланцюжком по черзі питають один одного про вік.

 

 

ГРА «Відгадай предмет»

 

Мета: закріпити лексичні одиниці певної теми та розмовну структуру «Is it a (pen)?»

 

Вчитель виставляє на дошці малюнки предметів і загадує якусь річ. Завдання учнів – відгадати цю річ за допомогою запитання «Is it a (pen, соруbооk…)?»

zrazok2

 

Гра «Опиши друга»

 

Мета: відпрацювати у мовленні учнів питання «What is he(she) wearing?» та відповідь на нього: “He (she) is wearing …”.

 

Учитель запрошує по черзі учнів до дошки, а інші описують їхній одяг. Починає вчитель.

 

Наприклад: Т: «What is he(she) wearing?»

 

Р1: « He (she) is wearing blue skirt and white blouse»

 

 

 

Метод «Мікрофон»

 

Учитель пропонує учням різноманітні запитання і за допомогою уявного мікрофону учні відповідають на них. Наприклад:

 

T: What is your favourite day?

 

P: My favourite day is (Monday)

zrazok3

 

 

english games"Без гри немає і не може бути 
повноцінного розумового розвитку.
 
Гра - це величезне світле вікно,
 
через яке в духовний світ дитини
 
вливається цілющий потік уявлень,
 
понять про навколишній світ.
 
Гра - це іскра, запалююча вогник
 
кмітливості і допитливості".
 
Сухомлинський В. А.

 

 

Ігрові технології - дієвий інструмент викладання, який активізує розумову діяльність учнів, дозволяє зробити навчальний процес привабливим і цікавим, змушує школярів хвилюватися і переживати. Це потужний стимул підвищення мотивації до оволодіння іноземною мовою. Гра завжди припускає ухвалення рішення - як надійти, що сказати, як виграти. Це обставина загострює розумову діяльність учнів. Гра, як говорив К.С. Виготський, веде за собою розвиток. Розвиваюче значення гри закладено в самій її природі, бо гра - це завжди емоції, а там де емоції, там активність, там увага і уява, там працює мислення. Для дітей молодшого та середнього шкільного віку характерні яскравість сприйняття, легкість входження в образи, тому найбільш ефективними формами навчання іноземним мовам на даних етапах, на думку автора даного досвіду, є дидактичні та рольові ігри. На відміну від ігор взагалі дидактична гра має істотним ознакою - наявністю чітко поставленої мети навчання і відповідного їй педагогічного результату. Дидактична гра має сталу структуру, що включає наступні основні компоненти:
1. Ігровий задум.
 
2. Правила.
 
3. Ігрові дії.
 
4. Пізнавальний зміст або дидактичні завдання.
 
5. Обладнання.
6. Результати гри. Ігровий задум виражений у назві гри. Він закладений в дидактичної задачі, яку треба розв'язати на уроці, і надає грі пізнавального характеру, висуває до її учасників певні вимоги щодо знань.
 
Основою дидактичної гри є пізнавальний зміст. Воно полягає у засвоєнні тих знань і вмінь, які застосовуються при вирішенні навчальної проблеми, поставленої грою.